Regulamin

Pozycje.SamPromuje.pl (http://Pozycje.SamPromuje.pl) jest własnością firmy:
eScylla
Chwalimierz 17
55-300 Środa Śląska
NIP: 8831819617
REGON: 021343318
Pojęcia zawarte w regulaminie:
Regulamin - oznacza dokument regulujący zasady funkcjonowania serwisu.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która jest zarejestrowana w serwisie.
Serwis - serwis dostępny pod adresem internetowym http://Pozycje.SamPromuje.pl.
Właściciel - właściciel serwisu.
 1. Funkcjonowanie serwisu
  1. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
  2. Dostęp do usługi monitorowania pozycji jest darmowy.
  3. Serwis ma za zadanie monitorować pozycje w wyszukiwarce.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników serwisu.
  2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku użytkowania serwisu.
  3. Wszelkie działania na szkodę serwisu mogą skutkować zablokowaniem konta użytkownika.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji droga mailową.
  5. Właściciel nie bierze odpowiedzialności w przypadku braku wyniku monitoringu danego dnia.
  6. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie i przetwarzanie przez firmę eScylla adresu e-mail, celem prawidłowego wykonania Usługi. Oświadczam także, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę eScylla.
  8. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez firmę eScylla oraz podmioty z nią powiązane oraz jej partnerów handlowych.
  9. Wypisanie się z listy mailingowej jest równoznaczna z usunięciem konta w serwisie - można to zrobić wysyłając e-mail na adres kontakt@sampromuje.pl.
  10. Regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2016 r.